kedudukan titik garis dan bidang

kedudukan titik garis dan bidang

Postingan kali ini merupakan lanjutan dari postingan sebelumnya yaitu tentang pengertian titik garis bidang dan sudut.  Kali ini admin membahas tentang Kedudukan titik garis dan bidang. Apakah maksutnya?

Dalam geometri terdapat jika sebuah garis, titik, ataupun bidang saling berdekatan satu sama lain maka akan terdapat beberapa macam kondisi atau kedudukan. Apa sajakah?

Kedudukan titik terhadap titik

Kedudukan titik terhadap titik terdapat 2 kedudukan atau posisi yaitu :

titik berhimpit dengan titik

Pada posisi ini akan terdapat satu titik atau noktah karna kedua titik berada pada posisi yang sama atau saling berhimpitan

Contoh berikut menunjukkan titik A berhimpitan dengan titik B

titik berhimpitan dengan titik
titik A = titik B

titik tidak saling berhimpitan

Gambar berikut menunjukkan 2 buah titik yaitu titik A dan titik B yang tidak saling berhimpitan atau terpisah satu sama lain

Kedudukan titik terhadap garis

Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik itu dapat dilalui garis, dan sebuah titik terletak diluar garis jika titik itu tidak dapat dilalui garis

Ada dua kedudukan titik terhadap garis, yaitu:

– Titik terletak pada garis
– Titik terletak di luar garis

Perhatikan gambar

titik berada didalam garis
titik A berada di garis p

Pada gambar diatas titik A terletak pada garis p karena garis p melalui titik A

Gambar dibawah menunjukkan titik A terletak diluar garis p

titik berada diluar garis
titik A berada diluar garis p

Kedudukan titik terhadap bidang

Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang jika titik itu dapat dilalui bidang dan sebuah titik dikatakan terletak diluar bidang jika titik itu tidak dapat dilalui bidang

baca juga artikel tentang

Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang, yaitu:

– Titik terletak pada bidang seperti gambar

titik terletak pada bidang
titik A berada pada bidang

– Titik terletak di luar bidang

titik terletak diluar bidang kedudukan titik garis dan bidang
titik A berada diluar bidang

Kedudukan antara dua garis

Jika dua buah garis saling berdekatan maka terdapat 4 kemungkinan kedudukan antara dua garis, Apa sajakah?

Dua garis tersebut saling berimpit

dua buah garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis itu sama

Misal garis p berimpit dengan garis q seperti contoh berikut

kedua garis saling berhimpitan
garis p = garis q

Saling berpotongan

Dua buah garis disebut saling berpotongan apabila kedua garis itu hanya terdapat satu titik persekutuan

Jika dua buah garis berpotongan maka tentunya kedua garis itu terletak pada satu bidang

kedua garis saling berpotongan
garis berpotongan

Dua garis tersebut sejajar

Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan atau dapat pula dikatakan kedua garis tersebut tidak saling bertemu atau tidak akan bertemu di titik manapun

kedua garis sejajar
garis p sejajar dengan q

Dua garis tersebut saling bersilangan

Dua buah garis dikatakan saling bersilangan apabila kedua garis itu tidak sebidang

Kedudukan garis terhadap bidang

Ada tiga kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang, apa saja itu?

  1. garis sejajar dengan bidang
  2. garis berpotongan dengan bidang
  3. garis terletak pada bidang

Demikian sedikit penjelasan tentang kedudukan titik garis dan bidang

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *